NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategy World har bygget opp et unikt fasiliteringssystem for strategiprosesser som består av 8 store skjermer plassert i en 360 graders sirkel, der man henter frem hvert deltema og kan jobbe med dette, samtidig som man ser helheten ved hjelp av de andre skjermene. Hver av delmenyene hentes frem på hver av de 8 skjermene og du selv stiller deg i midten. Det kan forklares som en fysisk versjon av virtual reality, der mennesker kan samhandle i den virkelige verden, med informasjon rundt seg i 360 grader. Denne menyen benyttes til å sette opp systemet for fasilitere workshops med Strategi360. Systemet er i Bergen
Selskapets produkter Leverandører Produksjonsfaktorer Produksjonsprosessen Produksjonskostnader Produktutvikling / design HMS og kvalitet Logistikk PRODUKSJON STRATEGISK AGENDA MARKEDSFØRING KOMMUNIKASJON Ekstern kommunikasjon Nettsted, sosiale medier Helhetlig designprofil Info/presentasjonsmateriell Produktegenskaper Markedsplan Markedsføring … STRATEGISK AGENDA Prising av produktene Prisingsteknikker Prisendringer Valg av salgssted Selgerfunksjonen Salgssamarbeid Logistikk og distribusjon  Kundebehandling, oppfølging SALG STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA Strategiarbeid - oversikt Oppdrag, visjon, forr.ide Virksomhetens kjerne Verdigrunnlag SWOT analyse Kritiske suksessfaktorer Forretningsstrategi Bedriftens mål STRATEGI STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA Eiere og selskapsform Styrende organer Organisering Intern kommunikasjon Kompetanse / rekruttering IKT løsninger Samarbeidspartnere Nettverk og klynger ORGANISERING, KOMPETANSE STRATEGISK AGENDA Økonomisk situasjon Selskapets ressurser Budsjett (inntekt, kostnad) Investeringer Økonomiske betraktninger Nøkkeltall Finansiering Investor policy ØKONOMI STRATEGISK AGENDA Bedriftsforutsetningen Oppdrag, grunnleggende ide Komplett løsning Bakgrunn og historie Personene bak Kontaktinformasjon Innovasjon Norge 9 pkt plan … PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN STRATEGISK AGENDA Om markedet Aktørlandskapet Konkurranseanalyse Egne konkurransefortrinn Markedsanalyse Nye markeder Eksterne krefter - radar Muligheter og trusler MARKED OG KONKURRANSE STRATEGISK AGENDA