NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Vektøyets hovedmeny består av ti moduler. Hver modul inneholder en rekke tema som igjen inneholder relevant teori og aktuelle sjekklister. Sjekklistene belyser alle sider vi mener bør kartlegges i en helhetlig analyse av selskapet. Ved første gangs bruk, anbefales følgende gjennomgang: Plasser deg selv i sentrum av modellen og se 360 grader rundt deg. Start så med Ideen/Oppdraget i toppen av modellen. Gjennomfør så en analyse av økonomi, marked/konkurranse og egen kompetanse og organisering Kartlegg så selskapets primæraktiviteter; produksjon, markedsføring og salg Med bakgrunn i den kunnskap som så er opparbeidet, gjennomføres den strategiske analysen av selskapet Denne munner ut i selskapets strategiske program Som benyttes til å utarbeide konkrete handlingsplaner.. og gjennomføre strategien Klikk på hver av modulene for å få frem de tema som inngår.
MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON MARKED OG KONKURRANSE PRODUKSJON SALG ØKONOMI ORGANISERING, KOMPETANSE STRATEGISK PROGRAM Strategi 360 GJENNOMFØRING
MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON MARKED OG KONKURRANSE PRODUKSJON SALG ØKONOMI ORGANISERING, KOMPETANSE STRATEGISK PROGRAM Strategi 360 GJENNOMFØRING
Vektøyets hovedmeny består av ti moduler. Hver modul inneholder en rekke tema som igjen inneholder relevant teori og aktuelle sjekklister. Sjekklistene belyser alle sider vi mener bør kartlegges i en helhetlig analyse av selskapet. Ved første gangs bruk, anbefales følgende gjennomgang: Plasser deg selv i sentrum av modellen og se 360 grader rundt deg. Start så med Ideen/Oppdraget i toppen av modellen. Gjennomfør så en analyse av økonomi, marked/konkurranse og egen kompetanse og organisering Kartlegg så selskapets primæraktiviteter; produksjon, markedsføring og salg Med bakgrunn i den kunnskap som så er opparbeidet, gjennomføres den strategiske analysen av selskapet Denne munner ut i selskapets strategiske program Som benyttes til å utarbeide konkrete handlingsplaner.. og gjennomføre strategien Klikk på hver av modulene for å få frem de tema som inngår.