NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Vektøyets hovedmeny består av ti moduler. Hver modul inneholder en rekke tema som igjen inneholder relevant teori og aktuelle sjekklister. Sjekklistene belyser alle sider vi mener bør kartlegges i en helhetlig analyse av selskapet. Ved første gangs bruk, anbefales følgende gjennomgang: Plasser deg selv i sentrum av modellen og se 360 grader rundt deg. Start så med Ideen/Oppdraget i toppen av modellen. Gjennomfør så en analyse av økonomi, marked/konkurranse og egen kompetanse og organisering Kartlegg så selskapets primæraktiviteter; produksjon, markedsføring og salg Med bakgrunn i den kunnskap som så er opparbeidet, gjennomføres den strategiske analysen av selskapet Denne munner ut i selskapets strategiske program Som benyttes til å utarbeide konkrete handlingsplaner.. og gjennomføre strategien Klikk på hver av modulene for å få frem de tema som inngår.