NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Vektøyets hovedmeny består av ti moduler. Hver modul inneholder en rekke tema som igjen inneholder relevant teori og aktuelle sjekklister. Sjekklistene belyser alle sider vi mener bør kartlegges i en helhetlig analyse av selskapet. Ved første gangs bruk, anbefales følgende gjennomgang: Plasser deg selv i sentrum av modellen og se 360 grader rundt deg. Start så med Ideen/Oppdraget i toppen av modellen. Gjennomfør så en analyse av økonomi, marked/konkurranse og egen kompetanse og organisering Kartlegg så selskapets primæraktiviteter; produksjon, markedsføring og salg Med bakgrunn i den kunnskap som så er opparbeidet, gjennomføres den strategiske analysen av selskapet Denne munner ut i selskapets strategiske program Som benyttes til å utarbeide konkrete handlingsplaner.. og gjennomføre strategien Klikk på hver av modulene for å få frem de tema som inngår.
STRATEGISK PROGRAM Strategi 360 GJENNOMFØRING PRODUKSJON ØKONOMI MARKED OG KONKURRANSE ORGANISERING, KOMPETANSE SALG MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON Eiere og selskapsform Kompetanse / rekruttering Samarbeidspartnere Om markedet Aktørlandskapet Konkurranseanalyse Egne konkurransefortrinn Markedsanalyse Nye markeder Eksterne krefter - radar Muligheter og trusler Bedriftsforutsetningen Oppdrag, grunnleggende ide Komplett løsning Bakgrunn og historie Personene bak Kontaktinformasjon Innovasjon Norge 9 pkt plan … Økonomisk situasjon Selskapets ressurser Budsjett (inntekt, kostnad) Investeringer Økonomiske betraktninger Nøkkeltall Finansiering Investor policy Strategiarbeid - oversikt Oppdrag, visjon, forr.ide Virksomhetens kjerne Verdigrunnlag SWOT analyse Kritiske suksessfaktorer Forretningsstrategi Bedriftens mål Selskapets produkter Leverandører Produksjonsfaktorer Produksjonsprosessen Produksjonskostnader Produktutvikling / design HMS og kvalitet Logistikk Prising av produktene Prisingsteknikker Prisendringer Valg av salgssted Selgerfunksjonen Salgssamarbeid Logistikk og distribusjon Kundebehandling, oppfølging Ekstern kommunikasjon Helhetlig designprofil Nettsted, sosiale medier Info/presentasjonsmateriell Produktegenskaper Markedsplan Markedsføring Evaluering STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA Nettverk og klynger IKT løsninger Intern kommunikasjon Styrende organer Organisering
STRATEGISK PROGRAM Strategi 360 GJENNOMFØRING PRODUKSJON ØKONOMI MARKED OG KONKURRANSE ORGANISERING, KOMPETANSE SALG MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON Eiere og selskapsform Styrende organer Organisering Intern kommunikasjon Kompetanse / rekruttering IKT løsninger Samarbeidspartnere Nettverk og klynger Om markedet Aktørlandskapet Konkurranseanalyse Egne konkurransefortrinn Markedsanalyse Nye markeder Eksterne krefter - radar Muligheter og trusler Bedriftsforutsetningen Oppdrag, grunnleggende ide Komplett løsning Bakgrunn og historie Personene bak Kontaktinformasjon Innovasjon Norge 9 pkt plan … Økonomisk situasjon Selskapets ressurser Budsjett (inntekt, kostnad) Investeringer Økonomiske betraktninger Nøkkeltall Finansiering Investor policy Strategiarbeid - oversikt Oppdrag, visjon, forr.ide Virksomhetens kjerne Verdigrunnlag SWOT analyse Kritiske suksessfaktorer Forretningsstrategi Bedriftens mål Selskapets produkter Leverandører Produksjonsfaktorer Produksjonsprosessen Produksjonskostnader Produktutvikling / design HMS og kvalitet Logistikk Prising av produktene Pris vs. image Prisendringer Prisetablering - nye produkt Selgerfunksjonen Salgssamarbeid Logistikk og distribusjon Kundebehandling, oppfølging Ekstern kommunikasjon Nettsted, sosiale medier Helhetlig designprofil Info/presentasjonsmateriell Produktegenskaper Markedsplan Markedsføring …
Vektøyets hovedmeny består av ti moduler. Hver modul inneholder en rekke tema som igjen inneholder relevant teori og aktuelle sjekklister. Sjekklistene belyser alle sider vi mener bør kartlegges i en helhetlig analyse av selskapet. Ved første gangs bruk, anbefales følgende gjennomgang: Plasser deg selv i sentrum av modellen og se 360 grader rundt deg. Start så med Ideen/Oppdraget i toppen av modellen. Gjennomfør så en analyse av økonomi, marked/konkurranse og egen kompetanse og organisering Kartlegg så selskapets primæraktiviteter; produksjon, markedsføring og salg Med bakgrunn i den kunnskap som så er opparbeidet, gjennomføres den strategiske analysen av selskapet Denne munner ut i selskapets strategiske program Som benyttes til å utarbeide konkrete handlingsplaner.. og gjennomføre strategien Klikk på hver av modulene for å få frem de tema som inngår.